Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Scénické čtení

Protože měsíc březen již od roku 1955 bývá oslavován jako měsíc knihy, měsíc čtenářů, připravili jsme v tomto měsíci pro naše žáky několik aktivit, které jim představí krásu knih. První z nich byla ukázka scénického čtení, kdy knihu předčítají a zároveň dramatizují profesionální herci.

Dne 1. března 2023 k nám zavítala umělecká agentura Pierrot se svým scénickým čtením. Nejprve se žáci 5. až 9. třídy zúčastnili pátrání po zmizelém Kryšpínovi N. Společně s hercem Davidem Vackem a herečkou Terezou Hrabalovou postupně odkrývali příčiny jeho zmizení a  zároveň se mohli vcítit do kůže ztraceného chlapce. Herci ovšem neodpověděli na všechny otázky, které se žákům honily hlavou. Proč Kryšpín utekl ze školy v přírodě? Proč nemá ve třídě kamarády? Podaří se Kryšpína najít? Odpovědi musí každý z žáků dohledat sám v knize Ivony Březinové Útěk Kryšpína N.

Následovalo představení knihy pro mladší žáčky 1. až 4. třídy s názvem Čarodějnice od spisovatele Roalda Dahla. Tento strašidelný příběh vypráví o malém chlapci, který společně s babičkou odjíždí na výlet. Ubytují se v hotelu, v němž mají shodou okolností čarodějnice sraz. Babička vnukovi popisuje, jak takovou čarodějnici může poznat. A jak je možné, že to babička vše ví? Dříve se živila jako lovkyně čarodějnic! Příběh hráli Irena a David Vackovi.

Žáci se mohou těšit i na další aktivity, jako je např. návštěva místní knihovny či Noc s Andersenem.

Fotografie

Mgr. Kamila Šebestová

 

Další příspěvky

Dopravní soutěž v Nedakonicích

Ve čtvrtek 18. dubna jsme se zúčastnili soutěže školních družin ve znalostech z dopravní výchovy. Naši družinu reprezentovali čtyři žáci 3. třídy: Magdaléna Balíčková, Kateřina

Jazyková animace „Němčina nekouše“

Jelikož žáky 5. ročníku do budoucna čeká výuka druhého cizího jazyka, měli jedinečnou možnost si minulý týden vyzkoušet, že němčina opravdu není obtížně zvládnutelný jazyk.

Beseda nad zdravotnickými obory

Již se stala tradice, že v březnu nebo dubnu k nám zavítá tým z Uherskohradišťské nemocnice reprezentovaný pR manažerem Davidem Vacke a Lubomírem Gazdošem z personálního oddělení,