Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Scénické čtení

Protože měsíc březen již od roku 1955 bývá oslavován jako měsíc knihy, měsíc čtenářů, připravili jsme v tomto měsíci pro naše žáky několik aktivit, které jim představí krásu knih. První z nich byla ukázka scénického čtení, kdy knihu předčítají a zároveň dramatizují profesionální herci.

Dne 1. března 2023 k nám zavítala umělecká agentura Pierrot se svým scénickým čtením. Nejprve se žáci 5. až 9. třídy zúčastnili pátrání po zmizelém Kryšpínovi N. Společně s hercem Davidem Vackem a herečkou Terezou Hrabalovou postupně odkrývali příčiny jeho zmizení a  zároveň se mohli vcítit do kůže ztraceného chlapce. Herci ovšem neodpověděli na všechny otázky, které se žákům honily hlavou. Proč Kryšpín utekl ze školy v přírodě? Proč nemá ve třídě kamarády? Podaří se Kryšpína najít? Odpovědi musí každý z žáků dohledat sám v knize Ivony Březinové Útěk Kryšpína N.

Následovalo představení knihy pro mladší žáčky 1. až 4. třídy s názvem Čarodějnice od spisovatele Roalda Dahla. Tento strašidelný příběh vypráví o malém chlapci, který společně s babičkou odjíždí na výlet. Ubytují se v hotelu, v němž mají shodou okolností čarodějnice sraz. Babička vnukovi popisuje, jak takovou čarodějnici může poznat. A jak je možné, že to babička vše ví? Dříve se živila jako lovkyně čarodějnic! Příběh hráli Irena a David Vackovi.

Žáci se mohou těšit i na další aktivity, jako je např. návštěva místní knihovny či Noc s Andersenem.

Fotografie

Mgr. Kamila Šebestová

 

Další příspěvky