Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Povinné informace

Označení a uvozovací text
Obsah položky
1. NázevZákladní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení

Základní škola zřízená místním samosprávným celkem

Adresa zřizovatele: Obec Boršice, Boršice 7, 687 09 Boršice

3. Organizační struktura

Organizace se skládá ze součástí:

Základní škola

Školní družina

Školní klub

4. Kontaktní spojení 
4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace

Boršice 540

687 09 Boršice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace

Boršice 540, 687 09 Boršice

4.3 Úřední hodinyPo, Stř 13:00 – 15:00
4.4 Telefonní čísla+420 576 514 001; +420 572 501 148
4.5 Čísla faxu 
4.6 Adresa internetové stránkyNOVÉ
4.7 Adresa e-podatelny

zsborsice@zsborsice.cz

ID datové schránky:

zymmbr6

4.8 Další elektronické adresy 
5. Případné platby lze poukázatČíslo účtu: 86-3952730207/0100, vedený u KB Uherské Hradiště
6. IČ75 023 547
7. DIČCZ75023547
8. Dokumenty 
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina

Školní vzdělávací program

8.2 Rozpočet Rozpočet na rok 2022 schválený zřizovatelem
9. Žádosti o informaceOsobně v kanceláři ředitele, elektronicky na adrese e-podatelny, datovou zprávou
10. Příjem žádostí a dalších podáníOsobně v kanceláři ředitele, elektronicky na adrese e-podatelny, datovou zprávou
11. Opravné prostředkyProti rozhodnutí lze, podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu, do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, tř. Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín.
12. FormulářeŽádosti
13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací

Všechny situace, kdy škola rozhoduje o právech a povinnostech dítěte, jsou řešeny ve správním řízení, následovně:

a) zákonný zástupce podá žádost k řediteli školy

b) žádost je zaevidována a je založen spis

c) pokud je žádost úplná, ředitel školy vydá rozhodnutí do 30 dnů

d) pokud není možné vydat rozhodnutí, řízení se přeruší a ředitel školy vyzve žadatele o doplnění podání ve stanovené lhůtě

e) po doplnění žádosti vydá ředitel rozhodnutí

f) pokud není žádost řádně doplněna a není možné rozhodnout, vydá ředitel rozhodnutí o ukončení řízení

14. Předpisy 
14.1 Nejdůležitější používané předpisyŠkolní řád
14.2 Vydané právní předpisy 
15. Úhrady za poskytování informací 
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informacíSazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 
16. Licenční smlouvy 
16.1 Vzory licenčních smluv 
16.2 Výhradní licence 
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.Výroční zpráva 2020/2021

Dokumenty

Rozpočty a střednědobé výhledy

Rozpočet 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2024 – 2026

Pojistné smlouvy

Pojištění odpovědnosti

Pojistné smlouvy

Pojištění podnikání