Dokumenty pro rodiče

Základní dokumenty školy

ŠVP – Škola pro život

od 1. 9. 2022

ŠVP ŠD

při ZŠ F. Horenského, Boršice

ŠVP ŠK

při ZŠ F. Horenského, Boršice

Vnitřní řád školní družiny

ZŠ F. Horenského, Boršice

Vnitřní řád školního klubu

ZŠ F. Horenského, Boršice

Organizace školního roku

2022-2023