Školní parlament

Vybraní zástupci z žáků jednotlivých tříd 3. – 9. třídy, kteří se podílí na organizaci zážitkových programů pro ostatní žáky školy. Tradiční je Jízda zručnosti, Den stromů, Mikulášská obchůzka, sbírka Dne proti rakovině a Hodina Země.

Více informací zde.