Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Informace pro rodiče vycházejících žáků, kteří neuspěli v 1. kole přijímacího řízení

Vážení rodiče,

pokud zjistíte, že vaše dítě neuspělo v 1. kole přijímacího řízení ať už na školy s maturitním nebo výučním oborem a máte zájem, aby žák na dané škole přeci jen studoval, doporučujeme podat odvolání k rukám ředitele školy, a to do 3 pracovních dnů od obdržení dopisu o nepřijetí. Jak psát odvolání naleznete např. zde. Připravili jsme pro vás i vzor odvolání v tomto souboru, stačí si jej stáhnout, upravit (vymazat žlutý informační text, případně vybrat nabízené možnosti), vytisknout a doručit k rukám ředitele střední školy. Pokud vidíte v systému školy, že žák není přijat, můžete podat odvolání hned a nečekat na dopis. Odvoláním dáváte najevo, že máte zájem, aby žák studoval na dané střední škole. Ředitel školy má 30 dní na vyřízení vašeho odvolání a vyjádří se vám na adresu uvedenou v odvolání.

Informace k 2. kolu přijímacího řízení naleznete zde. Je zde možné sledovat, které školy ve Zlínském kraji otevřou druhá a další kola přijímacího řízení – k tomu slouží neustále aktualizovaný soubor v excelu, kde je možné najít jak školy a obory pro další kola přijímacího řízení, ale také do kdy je třeba podat přihlášku. Tuto přihlášku tiskne opět naše základní škola. V případě maturitních oborů se pořadí zájemců většinou stanovuje podle výsledku Jednotné přijímací zkoušky již napsané v 1. kole. U výučních oborů se pořadí stanovuje podle prospěchu (čili podle vysvědčení).

V případě potřeby se obracejte na kariérního poradce: Mgr. Radim Zapletal, r.zapletal@zsborsice.cz, tel: 736 114 038

Další příspěvky

Den Země

Den Země proběhl ve druhých třídách v pátek 19. 4. a v pondělí 22. 4. 2024. V pátek žáci pracovali ve skupinách, složili skládanku planety Země, vymysleli vlastní

Dopravní soutěž v Nedakonicích

Ve čtvrtek 18. dubna jsme se zúčastnili soutěže školních družin ve znalostech z dopravní výchovy. Naši družinu reprezentovali čtyři žáci 3. třídy: Magdaléna Balíčková, Kateřina

Jazyková animace „Němčina nekouše“

Jelikož žáky 5. ročníku do budoucna čeká výuka druhého cizího jazyka, měli jedinečnou možnost si minulý týden vyzkoušet, že němčina opravdu není obtížně zvládnutelný jazyk.