Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Informace pro rodiče vycházejících žáků, kteří neuspěli v 1. kole přijímacího řízení

Vážení rodiče,

pokud zjistíte, že vaše dítě neuspělo v 1. kole přijímacího řízení ať už na školy s maturitním nebo výučním oborem a máte zájem, aby žák na dané škole přeci jen studoval, doporučujeme podat odvolání k rukám ředitele školy, a to do 3 pracovních dnů od obdržení dopisu o nepřijetí. Jak psát odvolání naleznete např. zde. Připravili jsme pro vás i vzor odvolání v tomto souboru, stačí si jej stáhnout, upravit (vymazat žlutý informační text, případně vybrat nabízené možnosti), vytisknout a doručit k rukám ředitele střední školy. Pokud vidíte v systému školy, že žák není přijat, můžete podat odvolání hned a nečekat na dopis. Odvoláním dáváte najevo, že máte zájem, aby žák studoval na dané střední škole. Ředitel školy má 30 dní na vyřízení vašeho odvolání a vyjádří se vám na adresu uvedenou v odvolání.

Informace k 2. kolu přijímacího řízení naleznete zde. Je zde možné sledovat, které školy ve Zlínském kraji otevřou druhá a další kola přijímacího řízení – k tomu slouží neustále aktualizovaný soubor v excelu, kde je možné najít jak školy a obory pro další kola přijímacího řízení, ale také do kdy je třeba podat přihlášku. Tuto přihlášku tiskne opět naše základní škola. V případě maturitních oborů se pořadí zájemců většinou stanovuje podle výsledku Jednotné přijímací zkoušky již napsané v 1. kole. U výučních oborů se pořadí stanovuje podle prospěchu (čili podle vysvědčení).

V případě potřeby se obracejte na kariérního poradce: Mgr. Radim Zapletal, r.zapletal@zsborsice.cz, tel: 736 114 038

Další příspěvky

Kariérní poradenství pro osmáky

V pondělí 29. května 2023 jsme našim osmákům nabídli besedu s profesionální kariérní poradkyní Silvou Štěpitovou. Dvouhodinová beseda se skládala jak z přednášky a předávání