Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Anglické okénko 3

Přinášíme další zprávy z výuky anglického jazyka na druhém stupni. Tentokrát se zaměříme na 6. třídu a okrajově opět na sedmáky. Žáci šesté třídy tvořili v březnu svůj první projekt na téma My favourite festival (Můj oblíbený svátek). Žáci si měli vybrat svůj jakýkoli oblíbený svátek nebo nějakou slavnost během kalendářního roku. Nejčastěji si vybrali Vánoce a Velikonoce, ale zpracovány byly dny jako Halloween, Nový rok, Silvestr a dokonce i fašank v Boršicích. Svůj oblíbený svátek žáci zpracovali v rámci šesti karet na tvrdém papíru, které mnozí velmi originálně ztvárnili třeba ve tvaru sněhuláka, baňky, vánočního stromku nebo velikonočního vajíčka. Karty obsahovali trochu anglického textu a obrázek. V dubnu pak každý svou práci prezentoval před třídou v krátké prezentaci anglickým jazykem. Práce si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde. Zamrzí, že někteří jednotlivci svou práci neodevzdali nebo se nepřipravili na prezentaci. Je to škoda, protože na tomto typu práce si mohou žáci vyzkoušet svou vlastní dovednost a schopnost práci prezentovat v cizím jazyce před kolektivem.

Ještě se krátce zmíníme o jiném typu používání angličtiny v sedmé třídě. Pracovali jsme s tzv. myšlenkovou mapou, což znamená, že si žáci připravili informace podle přesných parametrů o nějaké osobě a následně každý z nich dostal práci svého spolužáka a tu bez větší přípravy prezentoval. Myšlenkové mapy si můžete prohlédnout zde. Je třeba žáky pochválit, že se jim práce i prezentace povedly.

Další příspěvky

Dopravní soutěž v Nedakonicích

Ve čtvrtek 18. dubna jsme se zúčastnili soutěže školních družin ve znalostech z dopravní výchovy. Naši družinu reprezentovali čtyři žáci 3. třídy: Magdaléna Balíčková, Kateřina

Jazyková animace „Němčina nekouše“

Jelikož žáky 5. ročníku do budoucna čeká výuka druhého cizího jazyka, měli jedinečnou možnost si minulý týden vyzkoušet, že němčina opravdu není obtížně zvládnutelný jazyk.

Beseda nad zdravotnickými obory

Již se stala tradice, že v březnu nebo dubnu k nám zavítá tým z Uherskohradišťské nemocnice reprezentovaný pR manažerem Davidem Vacke a Lubomírem Gazdošem z personálního oddělení,