Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Anglické okénko 2

Tentokrát přinášíme ukázku prací sedmé třídy, jejíž žáci si v rámci anglické projektové práce zpracovali své vlastní prezentace na téma Neobvyklý sport (An unusual sport). Úkolem žáků bylo vybrat si libovolný neznámý nebo neobvyklý sport a zpracovat jej pomocí obrázků a informací na výkres A3. Následně proběhla v hodinách AJ prezentace jejich práce v anglické jazyce, následovaly otázky a doplňující informace. Všem žákům se podařilo svou práci zvládnout velmi dobře a předali svým spolužákům informace o sportech jako jsou např. chození po laně, karate, souboj se sněhovými koulemi, kin-ball, ježdění loďkou na ledě, bruslení v ledovém korytě, závody pštrosů, jiná forma fotbalu, kolová, bruslení na sněhu, potápění, mix fotbalu a golfu, nohejbal, podvodní fotbal, bungee-jumping, painball, ringo, discgolf, mix hraní šachů a boxu (ano, i něco takového existuje!) a pro mnohé jistě naprosto neznáme sporty jako quidditch nebo sepak takraw. Ve fotogalerii zde se můžete o těchto skutečně často zcela neobvyklých sportech dozvědět více. Tento styl výuky byl pro žáky jistě přínosem jak v oblasti znalostí, tak i jazykové dovednosti. Všem velké díky.

Mgr. Radim Zapletal

Další příspěvky

Kariérní poradenství pro osmáky

V pondělí 29. května 2023 jsme našim osmákům nabídli besedu s profesionální kariérní poradkyní Silvou Štěpitovou. Dvouhodinová beseda se skládala jak z přednášky a předávání