Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Adaptační pobyt 6.třídy

Poslední zářijový pátek jsme si zpestřili dopoledne adaptačním třídním pobytem na chatě Bažantnice. Po příchodu jsme byli seznámeni s programem, usadili jsme se do kruhu a řekli si pravidla dopoledne.

Poté nás již čekaly různé zábavné aktivity ke stmelení kolektivu, vzájemné důvěře, komunikaci a také kreativitě. Proběhly i různé pohybové aktivity, při kterých jsme si užili spoustu legrace a pěkných chvil.

Dopoledne proběhlo ve velmi pohodovém duchu, legraci a lepším vzájemného poznání. Toto dopoledne přispělo také k odreagování po náročném školním týdnu a k dobré náladě před víkendem. Věřím, že toto adaptační dopoledne přineslo žákům nové zážitky, legraci a dobrou uvolněnou náladu. Za organizaci programu bych chtěl poděkovat paní učitelce Mgr. Lence Vavrušové a Petře Bublákové. Fotografie z akce naleznete ZDE.

Mgr. Vojtěch Duda

Další příspěvky

Kariérní poradenství pro osmáky

V pondělí 29. května 2023 jsme našim osmákům nabídli besedu s profesionální kariérní poradkyní Silvou Štěpitovou. Dvouhodinová beseda se skládala jak z přednášky a předávání