Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Jazyková animace „Němčina nekouše“

Jelikož žáky 5. ročníku do budoucna čeká výuka druhého cizího jazyka, měli jedinečnou možnost si minulý týden vyzkoušet, že němčina opravdu není obtížně zvládnutelný jazyk. Pomocí jazykové animace, která zpestřuje a odbourává předsudky k tomuto jazyku, si žáci zároveň mohli uvědomit, že má spoustu blízkého s naší kulturou. Paní lektorka žákům připravila jednoduché pohybové a komunikační jazykové metody, kterými žáky seznámila se základní slovní zásobou. Ve skupinkách měli zajímavou aktivitu, kdy společně zapisovali ze svých cestovatelských zkušeností slova, která znají z německého či jiného jazyka. Věřím, že animace žákům přiblížila význam německého jazyka a motivuje je postupem času k získávání komunikačních dovednosti nejenom s ohledem na to, že je to úřední jazyk sousedních zemí, ale taktéž jim může otevřít bezpočet možností většího profesního a osobního růstu v budoucích plánech.

 

Fotogalerie zde

Mgr. Petra Stýskalová

Další příspěvky

Den šílených účesů

V úterý 21. května se uskutečnila na naší škole další akce z projektu Hrdé školy. Každý, kdo se chtěl této akce zúčastnit, musel popustit uzdu

Sportovní den pro 1. a 2. třídy

Ve čtvrtek 16.5.2024 se žáci obou prvních i druhých tříd zúčastnily přehlídky sportovních klubů regionu Slovácko s názvem Sportuj 24. Akce se konala ve Starém

Poděkování za jarní sběr

Vážení rodiče, rád bych Vám poděkoval za podporu během našeho jednodenního sběru starého papíru, který proběhl minulý čtvrtek. Podařilo se nám společně nasbírat celkové množství