Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Březen – měsíc čtenářů

I v letošním školním roce jsme si společně s žáky nejen v hodinách českého jazyka a literatury připomněli, že březen bývá oslavován jako měsíc čtenářů.

Dne 7.3.2024 proběhlo na naší škole tradiční scénické čtení v podání umělecké agentury Pierrot. Žáci 5. až 9. tříd se společně s herci Davidem Vackem a Jiřím Hejcmanem a herečkou Pavlínou Hejcmanovou přenesli do knihy Veroniky Válkové s názvem Vznik ČSR 1918 aneb Velezrada se trestá. Zde měli možnost prožít dobrodružství dvanáctileté Báry, která pomocí kouzelného atlasu cestuje časem a tentokrát se dostala do městečka Dobříš na sklonku 1. světové války. Žáci se i díky scénickému čtení dozvěděli, jak významný je rok 1918 pro naši vlast. Herci žákům představili i další autorčiny knihy a doporučili je k četbě.

Naši prvňáčci až čtvrťáci zhlédli Čapkovu Pošťáckou pohádku. Pomáhali skřítkům a panu poštmistrovi vypátrat odesílatele i adresátku neoznačeného dopisu. Skřítky, pošťáka a další postavy tentokrát ztvárnili David Vacke, Jiří Hejcman a Irena Vacková.

V rámci oslav čtenářství jsme s žáky 2. stupně zavítali rovněž do místní knihovny, kde nám paní knihovnice Pavlína Papayová představila spoustu knih žánru Young Adult, povyprávěla nám o úrovni čtenářství v České republice a rovněž nás namotivovala k četbě knih a vyzvedla pozitiva četby. Za příjemně strávený čas v knihovně ještě jednou děkujeme. Závěrem měsíce v hodinách literatury proběhnou čtenářské dílny v naší školní knihovně. Završíme jimi oslavy měsíce knih a čtenářů.

Mgr. Kamila Šebestová

Fotografie ze scénického čtení

Další příspěvky

Jazyková animace „Němčina nekouše“

Jelikož žáky 5. ročníku do budoucna čeká výuka druhého cizího jazyka, měli jedinečnou možnost si minulý týden vyzkoušet, že němčina opravdu není obtížně zvládnutelný jazyk.

Beseda nad zdravotnickými obory

Již se stala tradice, že v březnu nebo dubnu k nám zavítá tým z Uherskohradišťské nemocnice reprezentovaný pR manažerem Davidem Vacke a Lubomírem Gazdošem z personálního oddělení,

Silový víceboj Osvětimany 2024

Ve čtvrtek se vybraní žáci z osmé a devátých tříd (4 dívky a 4 chlapci) vydali na silový víceboj do Osvětiman. Celkem se soutěžilo v šesti disciplínách