Učíme se venku

V pátek 7.10. krásný podzimní den vylákal obě třídy prvňáčků k učení venku. Během dvou hodin vycházky žáci obohacovali své vědomosti z prvouky, poznávali značky, stromy, keře, plody, sbírali přírodniny, ze kterých v rámci českého jazyka sestavovali  a četli písmenka. Také jsme využili počasí ke cvičení venku. Bylo to příjemné spojení obou tříd i s […]

Kurz sebeobrany žáků 2. stupně

Ve dnech 3. a 4. října měli žáci 2. stupně možnost absolvovat jednodenní kurz sebeobrany zaštítěný organizací Sorudo. V praxi si vyzkoušeli jak vybruslit z nebezpečných situací a jak předcházet fyzickému napadení. Naučili se techniky jak upozornit potencionálního násilníka, že se jim jednání s nimi nelíbí a jak případný konflikt řešit. Vyzkoušeli si obranná gesta, […]