Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Kurz sebeobrany žáků 2. stupně

Ve dnech 3. a 4. října měli žáci 2. stupně možnost absolvovat jednodenní kurz sebeobrany zaštítěný organizací Sorudo.

V praxi si vyzkoušeli jak vybruslit z nebezpečných situací a jak předcházet fyzickému napadení. Naučili se techniky jak upozornit potencionálního násilníka, že se jim jednání s nimi nelíbí a jak případný konflikt řešit. Vyzkoušeli si obranná gesta, která by měla zastrašit napadajícího a snažili se především o trénink komunikačních dovedností. Rovněž vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost. Chlapci se na chvíli stali gentlemany a bránili svou spolužačku.

 

Doufáme, že naučené techniky nebudou muset nikdy použít, přesto: „kdo je připraven, není ohrožen.“ Děkujeme Zlínskému kraji za účast na spolufinancování kurzu.

Fotografie

Projekt: „Sebeobrana pro základní školy – bezpečnost nade vše“ evidovaný pod registračním číslem žádosti o poskytnutí dotace MaS06-22/034 je spolufinancován Zlínským krajem.

kolektiv učitelů 2. stupně

Další příspěvky