Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Kurz sebeobrany žáků 2. stupně

Ve dnech 3. a 4. října měli žáci 2. stupně možnost absolvovat jednodenní kurz sebeobrany zaštítěný organizací Sorudo.

V praxi si vyzkoušeli jak vybruslit z nebezpečných situací a jak předcházet fyzickému napadení. Naučili se techniky jak upozornit potencionálního násilníka, že se jim jednání s nimi nelíbí a jak případný konflikt řešit. Vyzkoušeli si obranná gesta, která by měla zastrašit napadajícího a snažili se především o trénink komunikačních dovedností. Rovněž vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost. Chlapci se na chvíli stali gentlemany a bránili svou spolužačku.

 

Doufáme, že naučené techniky nebudou muset nikdy použít, přesto: „kdo je připraven, není ohrožen.“ Děkujeme Zlínskému kraji za účast na spolufinancování kurzu.

Fotografie

Projekt: „Sebeobrana pro základní školy – bezpečnost nade vše“ evidovaný pod registračním číslem žádosti o poskytnutí dotace MaS06-22/034 je spolufinancován Zlínským krajem.

kolektiv učitelů 2. stupně

Další příspěvky

Dopravní soutěž v Nedakonicích

Ve čtvrtek 18. dubna jsme se zúčastnili soutěže školních družin ve znalostech z dopravní výchovy. Naši družinu reprezentovali čtyři žáci 3. třídy: Magdaléna Balíčková, Kateřina

Jazyková animace „Němčina nekouše“

Jelikož žáky 5. ročníku do budoucna čeká výuka druhého cizího jazyka, měli jedinečnou možnost si minulý týden vyzkoušet, že němčina opravdu není obtížně zvládnutelný jazyk.

Beseda nad zdravotnickými obory

Již se stala tradice, že v březnu nebo dubnu k nám zavítá tým z Uherskohradišťské nemocnice reprezentovaný pR manažerem Davidem Vacke a Lubomírem Gazdošem z personálního oddělení,