Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Zlatý list – krajské kolo Zlínského kraje 2023

Zlatý list je soutěž kolektivů pro děti zajímající se o přírodu. Stejně jako v roce 2021 jsme se i letos rozhodli uspořádat krajské kolo. Místem pořádání této akce byla chata Bažantnice a její blízké okolí. Pozvánky byly rozeslány napříč základními školami ve Zlínském kraji. Na naši pozvánku nám odpovědělo 15 škol a jeden přírodovědný spolek. Celkem bylo 10 družstev ve starší kategorii (7. – 9. třída) a 12 družstev v mladší kategorii (4. – 6. třída). Družstvo je tvořeno šesti členy, kteří se rozdělí do dvou hlídek po 3 jedincích. Bodový součet obou hlídek se sčítá.

Soutěž probíhá formou soutěžní stezky s připravenými přírodovědnými otázkami, a navíc její součástí jsou stanoviště s odborníky. Každé stanoviště je zaměřeno na určitou přírodovědnou oblast. V letošním roce to bylo stanoviště zaměřené na meteorologii a klimatologii, kde úkolem bylo přiřadit správně jednotlivé klimadiagramy s místy na světě, které jim odpovídají. Další stanoviště bylo připraveno od pana Horky, který je odborníkem na hmyz a pro žáky si připravil několik zajímavých otázek. Třetí stanoviště patřilo houbám. Ze vzdělávacího informačního střediska Bílé Karpaty k nám byl vyslán odborník, a to konkrétně pan Roman Maňák. Náplní jeho stanoviště bylo poznat, o jaký druh houby se jedná podle obrázku a určit podle přírodniny lišejník. Mezi již naše tradiční pomocníky patří Ing. Pavel Zůbek z lesní správy Buchlovice, který si společně se svou kolegyní připravili stanoviště zaměřené na poznávání lesních dřevin a lesních živočichů. Soutěžící měli za úkol především poznat přiložené přírodniny a správně je pojmenovat. Šesté stanoviště patřilo panu řediteli Tomáši Kordulovi, který s krásnými ukázkami představil žákům život živočichů ve vodě. Posledního stanoviště se ujaly paní Kordulová a Mrvová. Jejich stanoviště bylo zasvěceno botanice, a to konkrétně bylinkám z naší blízké krajiny. Velké poděkování patří všem odborníkům na stanovištích za jejich krásně připravené otázky a úkoly a také za poskytnuté dary pro účastníky soutěže. Velmi si vaší pomoci ceníme a doufáme v budoucí spolupráci při pořádání soutěže. Taktéž bych ráda poděkovala všem kolegům a žákům z naší školy, kteří se společně se mnou podíleli na přípravách a organizaci letošního krajského kola.

Počasí pro tento den bylo jako stvořené. Krásný slunečný den doprovázela pozitivní nálada a bonusem pro žáky bylo možnost opéct si špekáček na ohni. Kolem 13:30 dokončila stezku i poslední hlídka a mohlo se tak přejít k vyhodnocení a vyhlášení výsledků. Třetí místo v mladší kategorii obsadila Základní škola Tupesy, druhé místo Základní a Mateřská škola Slavkov pod Hostýnem a vítězem mladší kategorie se stal oddíl Falco z ČSOP Javorníček. Starší kategorie byla poměrně vyrovnaná. Třetí místo obsadili mladí ochránci přírody z ČSOP Javorníček, druhé místo patřilo Gymnáziu Františka Palackého z Valašského Meziříčí a vítězem se stala 2. ZŠ Napajedla. Naše družstva se umístila na velmi pěkných pozicích, kdy mladší kategorie obsadila 7. místo a starší kategorie 5. místo. Vítězové obou kategorií postupují do Národního kola, kde budou reprezentovat Zlínský kraj. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů! Umístění žáci na prvních třech místech v obou kategoriích obdrželi diplom a plátěné tašky s odměnami. Malým překvapením pro všechny zúčastněné žáky byl kaktus v barevném květináči z našich školních 3D tiskáren. Snad jim tento upomínkový předmět bude dělat radost a připomínat jim příjemně strávený den.

Fotografie zde

Mgr. Kateřina Sedlářová

Další příspěvky