Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Zlatý list – krajské kolo Zlínského kraje 2023

Zlatý list je soutěž kolektivů pro děti zajímající se o přírodu. Stejně jako v roce 2021 jsme se i letos rozhodli uspořádat krajské kolo. Místem pořádání této akce byla chata Bažantnice a její blízké okolí. Pozvánky byly rozeslány napříč základními školami ve Zlínském kraji. Na naši pozvánku nám odpovědělo 15 škol a jeden přírodovědný spolek. Celkem bylo 10 družstev ve starší kategorii (7. – 9. třída) a 12 družstev v mladší kategorii (4. – 6. třída). Družstvo je tvořeno šesti členy, kteří se rozdělí do dvou hlídek po 3 jedincích. Bodový součet obou hlídek se sčítá.

Soutěž probíhá formou soutěžní stezky s připravenými přírodovědnými otázkami, a navíc její součástí jsou stanoviště s odborníky. Každé stanoviště je zaměřeno na určitou přírodovědnou oblast. V letošním roce to bylo stanoviště zaměřené na meteorologii a klimatologii, kde úkolem bylo přiřadit správně jednotlivé klimadiagramy s místy na světě, které jim odpovídají. Další stanoviště bylo připraveno od pana Horky, který je odborníkem na hmyz a pro žáky si připravil několik zajímavých otázek. Třetí stanoviště patřilo houbám. Ze vzdělávacího informačního střediska Bílé Karpaty k nám byl vyslán odborník, a to konkrétně pan Roman Maňák. Náplní jeho stanoviště bylo poznat, o jaký druh houby se jedná podle obrázku a určit podle přírodniny lišejník. Mezi již naše tradiční pomocníky patří Ing. Pavel Zůbek z lesní správy Buchlovice, který si společně se svou kolegyní připravili stanoviště zaměřené na poznávání lesních dřevin a lesních živočichů. Soutěžící měli za úkol především poznat přiložené přírodniny a správně je pojmenovat. Šesté stanoviště patřilo panu řediteli Tomáši Kordulovi, který s krásnými ukázkami představil žákům život živočichů ve vodě. Posledního stanoviště se ujaly paní Kordulová a Mrvová. Jejich stanoviště bylo zasvěceno botanice, a to konkrétně bylinkám z naší blízké krajiny. Velké poděkování patří všem odborníkům na stanovištích za jejich krásně připravené otázky a úkoly a také za poskytnuté dary pro účastníky soutěže. Velmi si vaší pomoci ceníme a doufáme v budoucí spolupráci při pořádání soutěže. Taktéž bych ráda poděkovala všem kolegům a žákům z naší školy, kteří se společně se mnou podíleli na přípravách a organizaci letošního krajského kola.

Počasí pro tento den bylo jako stvořené. Krásný slunečný den doprovázela pozitivní nálada a bonusem pro žáky bylo možnost opéct si špekáček na ohni. Kolem 13:30 dokončila stezku i poslední hlídka a mohlo se tak přejít k vyhodnocení a vyhlášení výsledků. Třetí místo v mladší kategorii obsadila Základní škola Tupesy, druhé místo Základní a Mateřská škola Slavkov pod Hostýnem a vítězem mladší kategorie se stal oddíl Falco z ČSOP Javorníček. Starší kategorie byla poměrně vyrovnaná. Třetí místo obsadili mladí ochránci přírody z ČSOP Javorníček, druhé místo patřilo Gymnáziu Františka Palackého z Valašského Meziříčí a vítězem se stala 2. ZŠ Napajedla. Naše družstva se umístila na velmi pěkných pozicích, kdy mladší kategorie obsadila 7. místo a starší kategorie 5. místo. Vítězové obou kategorií postupují do Národního kola, kde budou reprezentovat Zlínský kraj. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů! Umístění žáci na prvních třech místech v obou kategoriích obdrželi diplom a plátěné tašky s odměnami. Malým překvapením pro všechny zúčastněné žáky byl kaktus v barevném květináči z našich školních 3D tiskáren. Snad jim tento upomínkový předmět bude dělat radost a připomínat jim příjemně strávený den.

Fotografie zde

Mgr. Kateřina Sedlářová

Další příspěvky

Jazyková animace „Němčina nekouše“

Jelikož žáky 5. ročníku do budoucna čeká výuka druhého cizího jazyka, měli jedinečnou možnost si minulý týden vyzkoušet, že němčina opravdu není obtížně zvládnutelný jazyk.

Beseda nad zdravotnickými obory

Již se stala tradice, že v březnu nebo dubnu k nám zavítá tým z Uherskohradišťské nemocnice reprezentovaný pR manažerem Davidem Vacke a Lubomírem Gazdošem z personálního oddělení,

Silový víceboj Osvětimany 2024

Ve čtvrtek se vybraní žáci z osmé a devátých tříd (4 dívky a 4 chlapci) vydali na silový víceboj do Osvětiman. Celkem se soutěžilo v šesti disciplínách