Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Dramatizace Kytice v 8. třídách

Dne 13.6.2023 žáci osmých tříd uzavřeli učivo z českého jazyka dramatizací slavného díla z pera Karla Jaromíra Erbena. Již v průběhu měsíce května se žáci rozdělili do skupin a začali s několikatýdenním nácvikem. V den D nás čekalo zdramatizování celkem 5 balad v dvojím podání – Polednice, Vodník, Svatební košile, Štědrý den a Dceřina kletba. Žáci si připravili i kulisy a přinesli zajímavé kostýmy. Velká chvála patří všem zúčastněným, protože naučit se dlouhé a náročné texty plné obratů, které se dnes již nepoužívají a postavit se vzájemně před publikum, chce skutečně pilný trénink i špetku kuráže. Po zhlédnutí všech dramatizací jsme vybrali ty nejvíce povedené a herci svůj výkon zopakovali před učiteli i před žáky 7. třídy. Kdo ví, třeba právě díky dramatizaci balad někdo objevil svůj herecký talent a bude jej i nadále rozvíjet.

Fotografie i videa z dramatizace můžete zhlédnout zde.

Mgr. Kamila Šebestová

Další příspěvky

Jazyková animace „Němčina nekouše“

Jelikož žáky 5. ročníku do budoucna čeká výuka druhého cizího jazyka, měli jedinečnou možnost si minulý týden vyzkoušet, že němčina opravdu není obtížně zvládnutelný jazyk.

Beseda nad zdravotnickými obory

Již se stala tradice, že v březnu nebo dubnu k nám zavítá tým z Uherskohradišťské nemocnice reprezentovaný pR manažerem Davidem Vacke a Lubomírem Gazdošem z personálního oddělení,

Silový víceboj Osvětimany 2024

Ve čtvrtek se vybraní žáci z osmé a devátých tříd (4 dívky a 4 chlapci) vydali na silový víceboj do Osvětiman. Celkem se soutěžilo v šesti disciplínách