Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Zápis do 1. třídy školního roku 2024/2025

Vážení rodiče,

zápis k plnění povinné školní docházky proběhne s přítomností dětí ve středu 10. dubna 2024 od 14:00 – 17:00 hodin v budově školy. (Boršice 540). Zápisu stejně jako v minulých letech předchází POVINNÁ ONLINE REGISTRACE, kterou najdete na tomto odkazu. ZDE

Registrace bude spuštěna od 23. 3. do 5. 4. 2024.

Zákonný zástupce přihlásí k plnění povinné školní docházky dítě, které dovrší od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 šesti let. Fyzická osoba se dopouští přestupku tím, že jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.

Nutné dokumenty k zápisu:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • žádost o zápis (bude doručena škole ještě před zahájením zápisu 10. 4. 2024 – viz příloha Informace k zápisu a kritéria přijetí do 1. třídy)

 

V příloze najdete podrobné informace a kritéria k organizaci zápisu do 1. třídy základní školy pro školní rok 2024/2025.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutný tento postup:

  1. Registrace, v níž zakliknete žádost o odklad, následný formulář je nutné doručit škole
  2. Povinné přílohy: – doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP), – doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025 bude zveřejněno na webových stránkách školy dne 11. dubna 2024.

V případě dotazů kontaktujte paní zástupkyni Mgr. Lenku Daníčkovou, email: l.danickova@zsborsice.cz, tel. 571110048.

V Boršicích dne 12. března 2024

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy

Informace K Zápisu A Kritéria Přijetí Do 1. Třídy 2024 2025

Další příspěvky

Silový víceboj Osvětimany 2024

Ve čtvrtek se vybraní žáci z osmé a devátých tříd (4 dívky a 4 chlapci) vydali na silový víceboj do Osvětiman. Celkem se soutěžilo v šesti disciplínách

Mezinárodní den mrkve

V rámci oslav mezinárodního dne mrkve, který se slaví každý rok přesně 4. dubna, se zapojili i  žáci druhých tříd. V českém jazyce jsme pracovali s

Noc s Andersenem

Letošní noc s Andersenem se na ZŠ Františka Horenského v Boršicích nesla ve znamení putování po čestných občanech Boršic. Jednou z osobností byl Josef Ludvíček, dále František