Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Virtuálně v elektrárně

Ve středu 13. 3. 2024 měli možnost žáci 9. ročníku navštívit prostory naší jaderné elektrárny Temelín. Díky projektu „Virtuálně v elektrárně“ si mohli prohlídnout místa, do kterých se běžný člověk nepodívá. Dozvěděli se celý postup výroby elektřiny od řízeného štěpení jádra izotopu uranu až po přenos elektrické energie do rozvodné sítě. Součástí výuky byl i kvíz, kterým si vtipní moderátoři ověřili získané vědomosti našich žáků. Věřím, že se všem účastníkům tato netradiční výuka líbila.

Fotografie ZDE

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy

Další příspěvky

Jazyková animace „Němčina nekouše“

Jelikož žáky 5. ročníku do budoucna čeká výuka druhého cizího jazyka, měli jedinečnou možnost si minulý týden vyzkoušet, že němčina opravdu není obtížně zvládnutelný jazyk.

Beseda nad zdravotnickými obory

Již se stala tradice, že v březnu nebo dubnu k nám zavítá tým z Uherskohradišťské nemocnice reprezentovaný pR manažerem Davidem Vacke a Lubomírem Gazdošem z personálního oddělení,

Silový víceboj Osvětimany 2024

Ve čtvrtek se vybraní žáci z osmé a devátých tříd (4 dívky a 4 chlapci) vydali na silový víceboj do Osvětiman. Celkem se soutěžilo v šesti disciplínách