Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Varhanní koncert, bruslení, barokní památky v UH

21. prosinec 2022 se nesl ve znamení vánočního ladění. Nejprve jsme se sešli všichni od prvňáčků až po deváťáky v kostele sv. Václava a poslechli si krásný varhanní koncert, který zazněl od bratrů Lukáše a Tadeáše Radových. Mohli jsme si poslechnout jak ukázky vážné hudby, tak také zazpívat si společně s nimi známé koledy. Ještě jednou bratrům děkujeme za okouzlující hudební zážitek!

Dále se třídy již rozdělily. Žáci sedmé a deváté třídy si vyzkoušeli své sportovní nadání a vydali se klouzat a bruslit do areálu letního kina. Naštěstí všichni sportování zvládli bez úrazu a užili si kopec srandy.

Osmé třídy se vydali do Uherského Hradiště za osobním poznáním významných památek z období baroka. Z úst paní učitelky Šebestové se dozvěděli možná i nové informace o místech, kterými často procházejí. Poté si prošli stánky na Masarykově náměstí, dokoupili zbylé dárečky a vydali se zpět do Boršic připravovat se na zítřejší vánoční večírek.

Fotografie

Mgr. Kamila Šebestová

Další příspěvky

Patronátní vycházka ke krmelci

Poslední páteční lednový den jsme strávili patronátní vycházkou ke krmelci se zastávkou a občerstvením na Haldě. Při cestě žáci pozorovali stopy i zimní přírodu, přilepšili

Školní kolo zeměpisné olympiády 2023

Během měsíce ledna absolvovali žáci II. stupně školní kolo zeměpisné olympiády, které prověřilo jejich znalosti a dovednosti z učiva zeměpisu v daném ročníku. Žáci mohli

Anglické okénko 1 aneb výuka jinak

V době předvánoční a povánoční jsme se v sedmé, v osmých a v deváté třídě věnovali projektům na zadané téma. Sedmáci zpracovali téma: Mé oblíbené zvíře. Za úkol bylo