Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Anglické okénko 1 aneb výuka jinak

V době předvánoční a povánoční jsme se v sedmé, v osmých a v deváté třídě věnovali projektům na zadané téma. Sedmáci zpracovali téma: Mé oblíbené zvíře. Za úkol bylo vytvořit papírovou brožurku s informacemi a obrázky zvířat. Následovala prezentace před celou třídou v anglické jazyce, kde žák svou práci představil. Fotky prací si můžete prohlédnout zde.

V osmých třídách dostali žáci úkol zpracovat svou práci na počítači v programu PowerPoint. Na výběr měli tři témata: 1. návštěva žáků ze spřátelené školy Tvrdošín, 2. neobvyklý sport, 3. nemoci (seznam nemocí a zaměření se na jednu z nich). Práce se velmi povedly, opět následovala prezentace před celou třídou v anglickém jazyce.

V deváté třídě jsou žáci už zvyklí na projekty přes počítač, takže pro většinu z nich nebyl problém zpracovat v PowerPointu jedno z následujících témat: 1. moje oblíbená hra, 2. moje budoucnost, 3. vynález. Většina žáků se k práci postavila čelem a vznikly krásné prezentace, našlo se ovšem i pár takových, kteří práci nedokončili a podmínky odevzdání práce nezvládli. Projekt byl opět prezentován v jednotlivých skupinách a žáci si tak mohli vyzkoušet mluvit o své práci před kamarády v cizím jazyce.

Věřím, že tento způsob práce a hlavně použití angličtiny je pro žáky velmi prospěšný a budeme v nastoleném trendu i ve 2. pololetí pokračovat.

Mgr. Radim Zapletal

Další příspěvky

Kariérní poradenství pro osmáky

V pondělí 29. května 2023 jsme našim osmákům nabídli besedu s profesionální kariérní poradkyní Silvou Štěpitovou. Dvouhodinová beseda se skládala jak z přednášky a předávání