Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Anglické okénko 1 aneb výuka jinak

V době předvánoční a povánoční jsme se v sedmé, v osmých a v deváté třídě věnovali projektům na zadané téma. Sedmáci zpracovali téma: Mé oblíbené zvíře. Za úkol bylo vytvořit papírovou brožurku s informacemi a obrázky zvířat. Následovala prezentace před celou třídou v anglické jazyce, kde žák svou práci představil. Fotky prací si můžete prohlédnout zde.

V osmých třídách dostali žáci úkol zpracovat svou práci na počítači v programu PowerPoint. Na výběr měli tři témata: 1. návštěva žáků ze spřátelené školy Tvrdošín, 2. neobvyklý sport, 3. nemoci (seznam nemocí a zaměření se na jednu z nich). Práce se velmi povedly, opět následovala prezentace před celou třídou v anglickém jazyce.

V deváté třídě jsou žáci už zvyklí na projekty přes počítač, takže pro většinu z nich nebyl problém zpracovat v PowerPointu jedno z následujících témat: 1. moje oblíbená hra, 2. moje budoucnost, 3. vynález. Většina žáků se k práci postavila čelem a vznikly krásné prezentace, našlo se ovšem i pár takových, kteří práci nedokončili a podmínky odevzdání práce nezvládli. Projekt byl opět prezentován v jednotlivých skupinách a žáci si tak mohli vyzkoušet mluvit o své práci před kamarády v cizím jazyce.

Věřím, že tento způsob práce a hlavně použití angličtiny je pro žáky velmi prospěšný a budeme v nastoleném trendu i ve 2. pololetí pokračovat.

Mgr. Radim Zapletal

Další příspěvky

Dopravní soutěž v Nedakonicích

Ve čtvrtek 18. dubna jsme se zúčastnili soutěže školních družin ve znalostech z dopravní výchovy. Naši družinu reprezentovali čtyři žáci 3. třídy: Magdaléna Balíčková, Kateřina

Jazyková animace „Němčina nekouše“

Jelikož žáky 5. ročníku do budoucna čeká výuka druhého cizího jazyka, měli jedinečnou možnost si minulý týden vyzkoušet, že němčina opravdu není obtížně zvládnutelný jazyk.

Beseda nad zdravotnickými obory

Již se stala tradice, že v březnu nebo dubnu k nám zavítá tým z Uherskohradišťské nemocnice reprezentovaný pR manažerem Davidem Vacke a Lubomírem Gazdošem z personálního oddělení,