Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Školní kolo recitační soutěže

V pátek 24.2. proběhlo na 1.stupni školní kolo recitační soutěže. Této přehlídce recitátorů předcházely nejprve třídní kola.
Děti soutěžily ve třech kategoriích: 0. kategorie – žáci 1.tříd, 1.kategorie – žáci 2. a 3. tříd, 2. kategorie – žáci 4. a 5. tříd.

Všechny soutěžící nadšeně podpořilo publikum, které napjatě sledovalo výkony svých spolužáků a kamarádů. Malí recitátoři se svého úkolu zhostili velmi dobře, měli připraveny velmi pěkné básně a předvedli úžasné výkony. Obzvláště všechny překvapili prvňáčci, jejichž texty byly dlouhé a náročné. Pro porotu bylo proto velmi obtížné vybrat ty nejlepší. Letos byla konkurence přednášejících opravdu veliká. Nakonec porota rozhodla o umístění takto:

0.kategorie  – 1.místo Klaudie Galářová – 1.A

2.místo Liliana Knapová – 1.B a Eliška Vrtalová 1.A

3.místo – Matyáš Frelich

1.kategorie –  1.místo Patrik Zemánek – 2.třída

2.místo Magdaléna Balíčková – 2.třída

3.místo Tereza Tománková – 3.třída a Matyáš Kolaja – 3.třída

2.kategorie – 1.místo Petr Struhelka – 4.B

2.místo Stela Tomášů – 4.A

3.místo Šimon Dědič – 5.třída  a Pavel Juřík – 4.B

Všichni účastníci soutěže byli odměněni sladkostí, vítězové diplomy a drobnými dárky. Do okrskového kola, které se koná 10.3.2023 v Centru ekologické výchovy Žabka při SVČ Klubko, postoupili vždy dva nejlepší recitátoři z jednotlivých kategorií. Budeme jim všichni držet palce, aby naši školu reprezentovali co nejlépe.

Závěrem bych ráda poděkovala všem rodičům i kolegyním za přípravu žáků na tuto soutěž, členům poroty za nelehký úkol při rozhodování a žákyním Vendule Gürtlerové, Stele Tomášů, Kláře Pernicové a Beátě Martinákové za ukázkový přednes a zpříjemnění školního kola recitační soutěže.

Mgr. Ivana Uhlířová

Foto z akce zde:   https://eu.zonerama.com/ZSBorsice/Album/9479110

Další příspěvky

Jazyková animace „Němčina nekouše“

Jelikož žáky 5. ročníku do budoucna čeká výuka druhého cizího jazyka, měli jedinečnou možnost si minulý týden vyzkoušet, že němčina opravdu není obtížně zvládnutelný jazyk.

Beseda nad zdravotnickými obory

Již se stala tradice, že v březnu nebo dubnu k nám zavítá tým z Uherskohradišťské nemocnice reprezentovaný pR manažerem Davidem Vacke a Lubomírem Gazdošem z personálního oddělení,

Silový víceboj Osvětimany 2024

Ve čtvrtek se vybraní žáci z osmé a devátých tříd (4 dívky a 4 chlapci) vydali na silový víceboj do Osvětiman. Celkem se soutěžilo v šesti disciplínách