Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Anglická závěrečná zkouška pro deváťáky

Jako každý rok i v tom letošním jsme s našimi žáky v deváté třídě složili zkoušku KET for Schools, která má ukázat, zda žák dosahuje jazykové úrovně A2 (úroveň žáků na konci základního vzdělávání) v rámci evropského jazykového portfolia. Tato zkouška se dá složit oficiálně např. na British Council v Olomouci za určitý obnos peněz, my ji každý rok neoficiálně skládáme zadarmo. Zkouška je rozdělena do tří části – psaní a čtení, poslech, ústní část. V tabulkách zde najdete výsledky našich žáků, sice místo jmen máme kvůli GDPR pouze čísla, ale žáci sami mohou doma svým rodičům ukázat své výsledky. Celkově z cca 20 žáků úspěšně složilo zkoušku 12, což je velmi slušný výsledek.

Já za humanitní část vzdělávání naší školy děkuji žákům za předvedené výkony a přeji jim hodně zdaru na svých dalších školách.

Mgr. Radim Zapletal

KET For Schools Výsledky Podle Listeningu, 2023 (bez Jména)

KET For Schools Výsledky 2023 (bez Jména)

KET For Schools Výsledky Podle Speakingu, 2023 (bez Jména)

KET For Schools Výsledky Podle Writing And Reading, 2023 (bez Jména)

Další příspěvky