Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Školní kolo recitační soutěže

V pondělí 12. února proběhlo na 1. stupni ZŠ školní kolo recitační soutěže. Školnímu kolu předcházela jako vždy třídní kola, ze kterých vybraly třídní učitelky nejlepší recitátory z jednotlivých tříd. Děti soutěžily ve třech kategoriích:

0.  kategorie – žáci 1.tříd

1.  kategorie – žáci 2. tříd a 3.třídy

2. kategorie – žáci 4. třídy a 5.tříd

Během celé soutěže panovala příjemná atmosféra. Soutěž v nulté a první kategorii oživila děvčata z 5.A třídy Ema Dulová a Stela Tomášů, která navštěvuje Dramatický kroužek ZUŠ v Uherském Hradišti, s pobočkou v Boršicích a pracuje pod vedením paní učitelky Mgr. Olgy Strašákové. Stela si pro malé recitátory připravila hlasovou rozcvičku, artikulační cvičení a předvedla svůj krásný přednes.

Soutěžní dopoledne pro 2.kategorii zpříjemnili žáci z 9.B třídy, a to Martina Tomášů, která recitovala baladu K.H.Máchy Máj a Jiří Halámek velmi přesvědčivě přednesl baladu K.J.Erbena Polednice.

Všechny soutěžící nadšeně podporovalo svým potleskem publikum, které napjatě sledovalo výkony svých spolužáků. Velmi pěkný výběr básní i celkový projev měli žáci z druhých tříd a třeťáci. Pro porotu bylo velmi obtížné zvláště v této kategorii vybrat vítěze. Porota nakonec rozhodla takto:

0. kategorie: 

1. Sofie Grebeňová      1.B

2. Ondřej Burda           1.A

3. Lucie Rozumová      1.A

 

1.kategorie: 

1. Liliana Knapová        2.B

2. Vanesa Klučková      3.třída

3. Kateřina Kostková    3.třída

3. Nela Hanáčková        2.A

3. Michal Červenka       2.B

 

2.kategorie:   

1. Stela Tomášů               5.A

2. Matyáš Kolaja             4.třída

3. Tereza Tománková     4.třída

3. Tobiáš Pavlík                5.B

Všichni  účastníci soutěže byli odměněni sladkostí, vítězové diplomy a drobnými dárky. Do okrskového kola recitační soutěže, které proběhne 8.3.2024 na Centru ekologické výchovy Žabka při SVČ Klubko Staré Město postoupili vždy dva nejlepší recitátoři z jednotlivých kategorií. Budeme jim držet palce!!!

Závěrem bych chtěla poděkovat rodičům a kolegyním za přípravu žáků na tuto soutěž, členům poroty za nelehký úkol při rozhodování, Stele Tomášů, Emě Dulové, Martině Tomášů a Jiřímu Halámkovi za ukázkový přednes a zpříjemnění školního kola recitační soutěže.

Mgr. Ivana Uhlířová

 

https://eu.zonerama.com/ZSBorsice/Album/11064497

Další příspěvky

Český den proti rakovině 2024

Dne 15. 5. 2024 proběhla již tradiční sbírka, ve které se nám podařilo vybrat nádherných 10 285,- Kč! Což je ještě víc než v loňském

Africká kultura pro 1. stupeň

Ve čtvrtek 23. 5. 2024 celý první stupeň zavítal až do daleké Afriky v rámci pásma s názvem Africká kultura. Z Afrického Konga k nám

Den s Evropskou unií

Milí rodiče a přátelé naší školy, minulý týden v pátek 17. května 2024 proběhly oslavy výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Nesměle mohu tuto

Den šílených účesů

V úterý 21. května se uskutečnila na naší škole další akce z projektu Hrdé školy. Každý, kdo se chtěl této akce zúčastnit, musel popustit uzdu