Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Vánoční zpívání v Domově pokojného stáří

Na začátku prosince sbor zazpíval na Mikulášském jarmarku a dnes, ve středu 14.12., jsme s děvčaty zavítaly do Domova pokojného stáří s vánočními koledami. Jako první vystoupily děti z MŠ se svým tanečním vystoupením. My jsme zazpívaly koledy známé i méně známé. Využily jsme Orffovy nástroje a Terezky nás doprovázely na flétničku, moc děkujeme! Odměnou nám byl potlesk a úsměv na tváři všech diváků. Někteří zpívali s námi. Nechyběla ani sladká odměna. Příjemné chvíle jsme zakončily rozdáním vánočních přání. Moc děkujeme za pozvání a těšíme se na další zpívání.

Fotografie najdete zde: https://eu.zonerama.com/ZSBorsice/Album/9268410

Mgr. Alena Rathúská

 

Další příspěvky

Patronátní vycházka ke krmelci

Poslední páteční lednový den jsme strávili patronátní vycházkou ke krmelci se zastávkou a občerstvením na Haldě. Při cestě žáci pozorovali stopy i zimní přírodu, přilepšili

Školní kolo zeměpisné olympiády 2023

Během měsíce ledna absolvovali žáci II. stupně školní kolo zeměpisné olympiády, které prověřilo jejich znalosti a dovednosti z učiva zeměpisu v daném ročníku. Žáci mohli

Anglické okénko 1 aneb výuka jinak

V době předvánoční a povánoční jsme se v sedmé, v osmých a v deváté třídě věnovali projektům na zadané téma. Sedmáci zpracovali téma: Mé oblíbené zvíře. Za úkol bylo