Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Prvoučné bádání ve 3. třídě

V pondělí 6. listopadu proběhla ve 3. třídě projektová prvoučná výuka na téma „Věci kolem nás“. První hodina byla zaměřena na poznávání věcí pomocí některých lidských smyslů (hmatu, čichu a chuti). Žáci měli za úkol rozeznat podle čichu např. vůni čokolády, skořice aj. Své typy si poté v rámci skupinek zaznačili do předem připravených tabulek. Nakonec si ověřili, jak byli při svých bádáních úspěšní. Téměř všechno bylo správně odhaleno.

Na druhou projektovou hodinu jsme se přemístili do polytechnické učebny. Zde si děti prakticky ověřily, že voda může mít tři podoby. Nejen kapalnou, ale i plynnou či pevnou. Vysvětlili jsme si a ukázali, jak probíhá tání vody, vypařování či tuhnutí. Na závěr si žáci sami vyzkoušeli, které z připravených věcí se ve vodě rozpouští či nerozpouští.

Během celé projektové výuky byli všichni velmi aktivní, pracovali s nadšením. Pevně věřím, že poznatky, které děti během této výuky získaly, využijí nejen v hodinách prvouky, ale i v běžném životě.

Foto:  https://eu.zonerama.com/ZSBorsice/Album/10637091

Mgr. Lenka Vavrušová

Další příspěvky

Bobřík informatiky 2023

V průběhu listopadu letošního roku k nám do školy opět zavítala soutěž Bobřík informatiky. Soutěžilo se ve 4 kategoriích a soutěže se zúčastnili žáci 4.

Zjišťujeme pH 🧪

V chemii 9. ročníku jsme si vyzkoušeli, jak se dá určit kyselost a zásaditost různých roztoků. Připravili jsme si do zkumavek několik různých látek např.

Stávka – 27. 11. 2023

Vážení rodiče, na základě společné porady všech zaměstnanců jsme se rozhodli aktivně zapojit do plánované stávky v pondělí 27. listopadu. V tento den bude provoz

SORUDO – kurz sebeobrany pro 6. třídu

Ve středu 22. listopadu měli žáci 6. třídy možnost absolvovat jednodenní kurz sebeobrany zajištěný organizací Sorudo. V praxi si žáci vyzkoušeli, jak reagovat v nebezpečných

Den bez batohu

Batohy zakázány! Tak se nesl úterní den 21. listopadu v rámci akcí Hrdé školy. Žáci měli možnost přinést si učebnice a pomůcky do vyučování v