Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Prvoučné bádání ve 3. třídě

V pondělí 6. listopadu proběhla ve 3. třídě projektová prvoučná výuka na téma „Věci kolem nás“. První hodina byla zaměřena na poznávání věcí pomocí některých lidských smyslů (hmatu, čichu a chuti). Žáci měli za úkol rozeznat podle čichu např. vůni čokolády, skořice aj. Své typy si poté v rámci skupinek zaznačili do předem připravených tabulek. Nakonec si ověřili, jak byli při svých bádáních úspěšní. Téměř všechno bylo správně odhaleno.

Na druhou projektovou hodinu jsme se přemístili do polytechnické učebny. Zde si děti prakticky ověřily, že voda může mít tři podoby. Nejen kapalnou, ale i plynnou či pevnou. Vysvětlili jsme si a ukázali, jak probíhá tání vody, vypařování či tuhnutí. Na závěr si žáci sami vyzkoušeli, které z připravených věcí se ve vodě rozpouští či nerozpouští.

Během celé projektové výuky byli všichni velmi aktivní, pracovali s nadšením. Pevně věřím, že poznatky, které děti během této výuky získaly, využijí nejen v hodinách prvouky, ale i v běžném životě.

Foto:  https://eu.zonerama.com/ZSBorsice/Album/10637091

Mgr. Lenka Vavrušová

Další příspěvky

Jazyková animace „Němčina nekouše“

Jelikož žáky 5. ročníku do budoucna čeká výuka druhého cizího jazyka, měli jedinečnou možnost si minulý týden vyzkoušet, že němčina opravdu není obtížně zvládnutelný jazyk.

Beseda nad zdravotnickými obory

Již se stala tradice, že v březnu nebo dubnu k nám zavítá tým z Uherskohradišťské nemocnice reprezentovaný pR manažerem Davidem Vacke a Lubomírem Gazdošem z personálního oddělení,

Silový víceboj Osvětimany 2024

Ve čtvrtek se vybraní žáci z osmé a devátých tříd (4 dívky a 4 chlapci) vydali na silový víceboj do Osvětiman. Celkem se soutěžilo v šesti disciplínách