Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Projekt Mnichov v devátých třídách

Dne 29. září si připomeneme 85 let od podpisu mnichovské dohody. Co to bylo za dohodu, kdo se jednání účastnil a jaké měla důsledky se žáci 9. tříd dozvěděli pomocí projektové výuky, na níž pracovali dne 26. září 2023. Nejprve se pomocí textu sami seznámili s vysvětlením události, vyhledali si pojmy jako Sudety, sudetoněmecká strana nebo politika appeasementu. Pomocí HistoryLabu porovnávali jednotlivé mapky a vyvodili, které území podléhalo mnichovské dohodě a bylo od Československa odtrženo. Poté pracovali s karikaturou Davida Lowa, do níž měli doplnit myšlenky hlavních aktérů a odhadnout která postava na ní chybí. Co by daná postava pronesla, kdyby vstoupila do dveří a viděla jednání? I nad tím se žáci zamýšleli. Následně zhlédli video ze série Slavných dnů a odpověděli na 10 otázek. Konečně se dozvěděli, která postava na karikaturu patří a objasnili proč. Myšlenky a hlavní pojmy si utřídili pomocí myšlenkové mapy. Následoval poslední úkol. Ve skupinách měli sami vymyslet alespoň třístránkový komiks týkající se mnichovské dohody. Jak se jim povedly, zhlédněte v galerii.

Mgr. Kamila Šebestová

Další příspěvky

Bobřík informatiky 2023

V průběhu listopadu letošního roku k nám do školy opět zavítala soutěž Bobřík informatiky. Soutěžilo se ve 4 kategoriích a soutěže se zúčastnili žáci 4.

Zjišťujeme pH 🧪

V chemii 9. ročníku jsme si vyzkoušeli, jak se dá určit kyselost a zásaditost různých roztoků. Připravili jsme si do zkumavek několik různých látek např.

Stávka – 27. 11. 2023

Vážení rodiče, na základě společné porady všech zaměstnanců jsme se rozhodli aktivně zapojit do plánované stávky v pondělí 27. listopadu. V tento den bude provoz

SORUDO – kurz sebeobrany pro 6. třídu

Ve středu 22. listopadu měli žáci 6. třídy možnost absolvovat jednodenní kurz sebeobrany zajištěný organizací Sorudo. V praxi si žáci vyzkoušeli, jak reagovat v nebezpečných

Den bez batohu

Batohy zakázány! Tak se nesl úterní den 21. listopadu v rámci akcí Hrdé školy. Žáci měli možnost přinést si učebnice a pomůcky do vyučování v