Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Projekt Mnichov v devátých třídách

Dne 29. září si připomeneme 85 let od podpisu mnichovské dohody. Co to bylo za dohodu, kdo se jednání účastnil a jaké měla důsledky se žáci 9. tříd dozvěděli pomocí projektové výuky, na níž pracovali dne 26. září 2023. Nejprve se pomocí textu sami seznámili s vysvětlením události, vyhledali si pojmy jako Sudety, sudetoněmecká strana nebo politika appeasementu. Pomocí HistoryLabu porovnávali jednotlivé mapky a vyvodili, které území podléhalo mnichovské dohodě a bylo od Československa odtrženo. Poté pracovali s karikaturou Davida Lowa, do níž měli doplnit myšlenky hlavních aktérů a odhadnout která postava na ní chybí. Co by daná postava pronesla, kdyby vstoupila do dveří a viděla jednání? I nad tím se žáci zamýšleli. Následně zhlédli video ze série Slavných dnů a odpověděli na 10 otázek. Konečně se dozvěděli, která postava na karikaturu patří a objasnili proč. Myšlenky a hlavní pojmy si utřídili pomocí myšlenkové mapy. Následoval poslední úkol. Ve skupinách měli sami vymyslet alespoň třístránkový komiks týkající se mnichovské dohody. Jak se jim povedly, zhlédněte v galerii.

Mgr. Kamila Šebestová

Další příspěvky

Den šílených účesů

V úterý 21. května se uskutečnila na naší škole další akce z projektu Hrdé školy. Každý, kdo se chtěl této akce zúčastnit, musel popustit uzdu

Sportovní den pro 1. a 2. třídy

Ve čtvrtek 16.5.2024 se žáci obou prvních i druhých tříd zúčastnily přehlídky sportovních klubů regionu Slovácko s názvem Sportuj 24. Akce se konala ve Starém

Poděkování za jarní sběr

Vážení rodiče, rád bych Vám poděkoval za podporu během našeho jednodenního sběru starého papíru, který proběhl minulý čtvrtek. Podařilo se nám společně nasbírat celkové množství