Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Beseda na Úřadu práce v UH s vycházejícími žáky

V pondělí 31. října se naši vycházející žáci zúčastnili dvouhodinové besedy na ÚP v Uherském Hradišti zaměřené na budoucí vzdělání a s tím související budoucí povolání. Žáci si udělali testy zaměřené na povolání (tvz. RISEC testy) s následným individuálním pohovorem. Žáci také dostali brožurku Atlas škol ve Zlínském kraji a naučili se v něm vyhledávat a rozumět různým údajům. Dále byla debata zaměřena na předsudky a stereotypy povolání a jak podle zájmů a povah poznat, které povolání by bylo pro žáka přínosem. Na závěr dostali žáci soupis odkazů a videí o oborech, případně zaměstnáních a soupis škol, které je možné studovat.

Děkujeme zaměstnancům ÚP UH za organizaci besedy a zvláště paní Úlehlové za spolupráci.

Mgr. Radim Zapletal

Další příspěvky

Beseda o zdravotnických oborech

Po roce k nám opět zavítal tým z Uherskohradišťské nemocnice reprezentovaný pR manažerem Davidem Vacke a Lubomírem Gazdošem z personálního oddělení, aby se setkali s

Hodina Země 25. 3. 2023

Hodina Země 25. 3. 2023 https://eu.zonerama.com/ZSBorsice/Album/9581433#check-duplicates Dnešní krásné datum bylo doplněno o typické aprílové počasí. Od rána probíhaly velké debaty všech parlamenťáků: „Bude pršet, nebude,

Zazpívej, slavíčku

V pátek 24.3. proběhla na I. stupni pěvecká soutěž Zazpívej, slavíčku, které se zúčastnilo 40 žáků včetně MŠ Boršice. Pěvecké výkony byly pozoruhodné a repertoár