Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Beseda na Úřadu práce v UH s vycházejícími žáky

V pondělí 31. října se naši vycházející žáci zúčastnili dvouhodinové besedy na ÚP v Uherském Hradišti zaměřené na budoucí vzdělání a s tím související budoucí povolání. Žáci si udělali testy zaměřené na povolání (tvz. RISEC testy) s následným individuálním pohovorem. Žáci také dostali brožurku Atlas škol ve Zlínském kraji a naučili se v něm vyhledávat a rozumět různým údajům. Dále byla debata zaměřena na předsudky a stereotypy povolání a jak podle zájmů a povah poznat, které povolání by bylo pro žáka přínosem. Na závěr dostali žáci soupis odkazů a videí o oborech, případně zaměstnáních a soupis škol, které je možné studovat.

Děkujeme zaměstnancům ÚP UH za organizaci besedy a zvláště paní Úlehlové za spolupráci.

Mgr. Radim Zapletal

Další příspěvky

Mikuláš 2022

V pondělí nás tradičně jako každý rok navštívila známá trojice – Mikuláš, čert a anděl. Zavítali do všech tříd prvního i druhého stupně a nezapomněli ani

Mikulášský jarmark 2022

Podzim se v pracovní a výtvarné výchově nesl v duchu velkých příprav na Mikulášský jarmark. Žáci spolu se svými učiteli vymýšleli a vytvářeli nejrůznější výrobky z různých materiálů.

Slavnost slabikáře

Ve čtvrtek 24. 11. v  1. A i 1. B proběhla Slavnost slabikáře. Den začal ukázkovou hodinou pro rodiče i prarodiče v obou třídách, kde