Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Beseda na Úřadu práce v UH s vycházejícími žáky

V pondělí 31. října se naši vycházející žáci zúčastnili dvouhodinové besedy na ÚP v Uherském Hradišti zaměřené na budoucí vzdělání a s tím související budoucí povolání. Žáci si udělali testy zaměřené na povolání (tvz. RISEC testy) s následným individuálním pohovorem. Žáci také dostali brožurku Atlas škol ve Zlínském kraji a naučili se v něm vyhledávat a rozumět různým údajům. Dále byla debata zaměřena na předsudky a stereotypy povolání a jak podle zájmů a povah poznat, které povolání by bylo pro žáka přínosem. Na závěr dostali žáci soupis odkazů a videí o oborech, případně zaměstnáních a soupis škol, které je možné studovat.

Děkujeme zaměstnancům ÚP UH za organizaci besedy a zvláště paní Úlehlové za spolupráci.

Mgr. Radim Zapletal

Další příspěvky

Dopravní soutěž v Nedakonicích

Ve čtvrtek 18. dubna jsme se zúčastnili soutěže školních družin ve znalostech z dopravní výchovy. Naši družinu reprezentovali čtyři žáci 3. třídy: Magdaléna Balíčková, Kateřina

Jazyková animace „Němčina nekouše“

Jelikož žáky 5. ročníku do budoucna čeká výuka druhého cizího jazyka, měli jedinečnou možnost si minulý týden vyzkoušet, že němčina opravdu není obtížně zvládnutelný jazyk.

Beseda nad zdravotnickými obory

Již se stala tradice, že v březnu nebo dubnu k nám zavítá tým z Uherskohradišťské nemocnice reprezentovaný pR manažerem Davidem Vacke a Lubomírem Gazdošem z personálního oddělení,