Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Aktuality

Nejnovější akce a aktuality

Informace pro návštěvníky

Zde najdete všechny potřebné informace

Žáci

Ve školním roce 2022/2023 navštěvuje naši základní školu celkem 223 žáků rozdělených do 12 tříd z několika spádových obcí. Kromě Boršic a Stříbrnic jsou to také Tučapy, Újezdec nebo Osvětimany.

Zaměstnanci

Náš pedagogický tým je tvořen 22 učiteli, vychovateli a asistenty pedagoga. Provozní chod školy zajišťuje hospodářka, školník a 3 uklízečky.

Družina

V rámci pobytu ve školní družině, se žáci se mohou zapojovat do školních a mimoškolní zájmových kroužků, jako je například florbal, robotika, badatelský kroužek, kroužek deskový her, hra na hudební nástroj, hudební nauka, keramika, 3D tisk a spousta dalších.

Jídelna

Žáci i zaměstnanci se stravují v prostorách Mateřské školy v Boršicích. Vzhledem k jejich nedostatečné velikosti řešíme ve spolupráci se zřizovatelem vybavení nové kuchyně i jídelny v rekonstruovaných místnostech naší školy.

Naši partneři

Partneři naší školy

Projekty naší školy

Schránka důvěry

NNTB (Nenech to být) funguje jako online schránka důvěry. Žáci ve škole mohou přes aplikaci odesílat anonymní podněty a s pověřenou osobou řešit cokoliv, o čem není snadné mluvit osobně. Je to jednoduchý a bezpečný nástroj pro odhalování šikany.