Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 byl ve sportovní hale slavnostně zahájen školní rok 2022/2023. Uvítali jsme nové prvňáčky, kterým se představili jejich patroni z 5. třídy. Byli představeni také učitelé jednotlivých tříd a také nás navštívili zástupci obce Boršice. Slavnostní dopoledne zakončili žáci ve svých kmenových třídách se svými třídními učiteli. Fotografie z akce naleznete ZDE.

Přejeme všem žákům i pedagogům úspěšný vstup do nového školního roku!

Mgr. Vojtěch Duda

Další příspěvky

Patronátní vycházka ke krmelci

Poslední páteční lednový den jsme strávili patronátní vycházkou ke krmelci se zastávkou a občerstvením na Haldě. Při cestě žáci pozorovali stopy i zimní přírodu, přilepšili

Školní kolo zeměpisné olympiády 2023

Během měsíce ledna absolvovali žáci II. stupně školní kolo zeměpisné olympiády, které prověřilo jejich znalosti a dovednosti z učiva zeměpisu v daném ročníku. Žáci mohli

Anglické okénko 1 aneb výuka jinak

V době předvánoční a povánoční jsme se v sedmé, v osmých a v deváté třídě věnovali projektům na zadané téma. Sedmáci zpracovali téma: Mé oblíbené zvíře. Za úkol bylo