Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Nové měřící senzory do výuky přírodovědných předmětů

S velkou radostí Vám mohu oznámit, že se naší základní škole podařilo uspět s projektem „Pořízení senzorů do přírodovědné a fyzikální učebny ZŠ Františka Horenského, Boršice“. Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017051.

Celková hodnota všech pořízených senzorů je 598 200,51 Kč.

Hlavním cílem projektu je zvýšení infrastruktury ZŠ Františka Horenského, Boršice v klíčových kompetencích přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi, a to prostřednictvím pořízení nového vybavení do odborné přírodovědné a fyzikální učebny.

 

Další příspěvky

Patronátní vycházka ke krmelci

Poslední páteční lednový den jsme strávili patronátní vycházkou ke krmelci se zastávkou a občerstvením na Haldě. Při cestě žáci pozorovali stopy i zimní přírodu, přilepšili

Školní kolo zeměpisné olympiády 2023

Během měsíce ledna absolvovali žáci II. stupně školní kolo zeměpisné olympiády, které prověřilo jejich znalosti a dovednosti z učiva zeměpisu v daném ročníku. Žáci mohli

Anglické okénko 1 aneb výuka jinak

V době předvánoční a povánoční jsme se v sedmé, v osmých a v deváté třídě věnovali projektům na zadané téma. Sedmáci zpracovali téma: Mé oblíbené zvíře. Za úkol bylo