Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Nové měřící senzory do výuky přírodovědných předmětů

S velkou radostí Vám mohu oznámit, že se naší základní škole podařilo uspět s projektem „Pořízení senzorů do přírodovědné a fyzikální učebny ZŠ Františka Horenského, Boršice“. Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017051. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Celková hodnota všech pořízených senzorů je 598 200,51 Kč.

Hlavním cílem projektu je zvýšení infrastruktury ZŠ Františka Horenského, Boršice v klíčových kompetencích přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi, a to prostřednictvím pořízení nového vybavení do odborné přírodovědné a fyzikální učebny.

 

Další příspěvky

Kariérní poradenství pro osmáky

V pondělí 29. května 2023 jsme našim osmákům nabídli besedu s profesionální kariérní poradkyní Silvou Štěpitovou. Dvouhodinová beseda se skládala jak z přednášky a předávání