Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Noc s Andersenem

O pár dní později, než ve většině knihoven, škol a jiných institucí, proběhla Noc s Andersenem i na ZŠ Františka Horenského v Boršicích. Letos se dvěma poprvé. Jedním z nich je nocování v nově zrekonstruované budově školy a druhým z nich je účast všech žáků 1. stupně se svými učiteli i asistenty. Tato noc proběhla ve spolupráci s místní knihovnou a Obecním úřadem Boršice. Všem za přípravu a účast tímto děkujeme. Nejen prvňáčci se měli možnost podívat do staré budovy školy, která původně sloužila pro 2. stupeň, ale i mnozí učitelé si prošli prostory, o kterých ani nevěděli, že ve škole byly. V této budově žáci po skupinách plnili různé úkoly, prvňáčci v rámci patronátu, setkali se s Bedřichem Benešem Buchlovanem, dánskou královnou a postavou z Andersenovy pohádky, cínovým vojáčkem. Po splnění všech úkolů následovalo setkání s panem Andersenem, které bylo kouzelné a tajemné a na děti i učitele dýchla atmosféra starodávných časů. Žáci měli možnost v rámci tohoto programu  vystoupat po schodech do zvonice, kde je čekal svatý Václav. Po prohlídce a seznámení se zvony a jejich jmény si mohl každý žák po pasování na tento zvon zazvonit. Po návratu do školy následoval program tříd. Prvňáčci se svými patrony četli pohádku a plnili různé zábavné úkoly např. vytvářeli nové šaty pro císaře. Také nechyběla pohádka na dobrou noc. Po společné noci a snídani se žáci věnovali zážitkům a velikonočnímu vytváření.

Přeji všem příjemné velikonoční svátky a děkuji všem zúčastněným za zdařilou akci.

Odkaz na fotogalerii:https://eu.zonerama.com/ZSBorsice/Album/9621088

Mgr. Lenka Janíková

Další příspěvky

Kariérní poradenství pro osmáky

V pondělí 29. května 2023 jsme našim osmákům nabídli besedu s profesionální kariérní poradkyní Silvou Štěpitovou. Dvouhodinová beseda se skládala jak z přednášky a předávání