Boršice 540, 687 09

Základní škola Františka Horenského

zsborsice@zsborsice.cz

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Šesťáci navštívili knihovnu v Boršicích

V pátek 16. září jsme využili pěkného počasí a udělali si malou vycházku do místní knihovny. Paní knihovnice, Ing. Pavlína Papayová,  si pro šesťáky připravila krásné povídání na téma lidová slovesnost, o které se právě učíme v literatuře. Žáci tak mohli zavzpomínat na své dětství, na říkadla, písničky a dětské hry. Připomněli si také rozdíl mezi rčením, pranostikou a příslovím. Nejvíce žáky zaujalo vyprávění o Kronice Boršic, v níž dokonce měli možnost si zalistovat. Závěrem pak pomocí malých obrázkových nápověd vyřešili malý kvíz.

Děkujeme paní Papayové za krásné povídání o místní knihovně a lidové slovesnosti.

Jiřina Grebíková

Další příspěvky

Patronátní vycházka ke krmelci

Poslední páteční lednový den jsme strávili patronátní vycházkou ke krmelci se zastávkou a občerstvením na Haldě. Při cestě žáci pozorovali stopy i zimní přírodu, přilepšili

Školní kolo zeměpisné olympiády 2023

Během měsíce ledna absolvovali žáci II. stupně školní kolo zeměpisné olympiády, které prověřilo jejich znalosti a dovednosti z učiva zeměpisu v daném ročníku. Žáci mohli

Anglické okénko 1 aneb výuka jinak

V době předvánoční a povánoční jsme se v sedmé, v osmých a v deváté třídě věnovali projektům na zadané téma. Sedmáci zpracovali téma: Mé oblíbené zvíře. Za úkol bylo