Školní výlet 4. a 5. třídy na Bouzov

14. 6. 2022

V úterý 14. 6.  žáci 4. a 5. třídy navštívili pohádkový hrad Bouzov, prohlédli si mimo jiné rytířský sál, zbrojnici, kapli a vyslechli si historii hradu. Po odpočinku a občerstvení na nádvoří se všichni zapojili do historicky - naučného programu, kde se zábavnou formou dozvěděli podrobnosti o válečných strojích a střelných zbraních doby středověké, vynálezu černého prachu, době husitské a dalších historických událostech, čímž si doplnili učivo z vlastivědy. Následovala i prohlídka Trojského koně a střelba z kuše.

Výlet jsme si užili včetně počasí, domů jsme bezpečně dojeli, byl to moc hezký den!


Fotografie budou postupně přidány.                                             Mgr. L. Janíková, Mgr. A. Rathúská, P. Bubláková


https://eu.zonerama.com/ZSBorsice/Album/8518645

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz