Prázdninová literární soutěž - úterý

Dokončení příběhu

Za včerejší úkol vás musím velmi, ale opravdu velmi pochválit! Celkem jste zaslali devět fotografií s rekvizitami. Všechny závěrem týdne zveřejním ve školní fotogalerii.

Dnes bude úkol možná o něco náročnější. Dnes totiž budete pomáhat samotnému Sherlocku Holmesovi.

Právě někdo ukradl z tiskárny závěr celého příběhu Anna ze zeleného domu, a autorka knihy, Lucy Maud Montgomeryová, je nezvěstná. Sherlock se tedy vydal na záchrannou akci. Vám dal za úkol dokončit její knihu, protože tisk knihy nemůže být opožděn a kniha se zítra musí objevit v knihkupectví. Naštěstí se mu autorku podařilo najít včas a zachránit. Sherlock vám mezitím poslal její vzkaz týkající se závěru knihy:

,,Milí pomocníku,

děkuji Ti, že pomůžeš malému sirotkovi v usmíření s Gilbertem, jejím spolužákem. Anna opravdu neměla lehký život. Nejprve jí zemřeli rodiče, poté i starší bratr Mathew, u nějž vyrůstala. Její setra Marie, která jí zbývá jako jediná na světě, je nemocná. Snad vše dobře skončí a Anna bude moct žít veselejší život. Třeba i po boku Gilberta. Nejdůležitější ovšem bude, jak se Gilbert k Anně zachová."

Podařilo se ti v tiskárně najít text, zde je závěr, který si zloději neodnesli:


                Anna rychle vyběhla do stráně, vonící jetelem, a zmizela ve stínu jedlí Strašidelného lesa. Paní Lyndová za ní hleděla shovívavě: "V něčem je ještě jako dítě!" 

                 ,,Ale v něčem je už skoro žena," řekla Marie rázně jako kdysi. Jinak však už svou pověstnou ráznost a přísnost ztratila. Paní Lyndová měla pravdu, když potom večer řekla svému muži: ,,Ta Marie se opravdu hodně změnila."

                  Druhého dne zašla Anna na avonleaský hřbitov. Přinesla čerstvé květy na Matheův hrob a zalila skotské růže. Zdržela se tam až do soumraku. Když opustila hřbitov a dala se cestou dolů z táhlého návrší, svažujícího se ke Stříbrnému jezírku, slunce už zapadalo a celé Avonlea leželo pod ní v namodralém šeru. Vzduch byl svěží a vítr přinášel vůni kvetoucího jetele, jeho medové aroma. Tu a tam blikotala světélka z roztroušených stavení, za nimiž se prostíralo moře, zamlžené do fialova, ustavičně dorážející svým příbojem na travnatý břeh.

                  Západní strana nebe se zbarvila do celé škály barev, která se odrážela v zrcadlové hladině jezírka. Anně se nad tou krásou až sevřelo srdce. Jak je hezké být na světě, říkala si. Jak šťastná jsem, že žiju!

                 V polovině svahu vyšel z brány Blythova statku urostlý chlapec a vesele si pískal. Byl to Gilbert. Když spatřil Annu, utichl. Smekl čepici na pozdrav a byl by ji beze slova minul, kdyby se Anna nezastavila a nepodala mu ruku. ,,Gilberte," řekla a všecka zrudla, ,,musím ti poděkovat za to, cos pro mě udělal. Bylo to od tebe moc hezké... a já chci, abys věděl, že jsem ti za to vděčná." 

   (L. M. Montgomeryová: Anna ze zeleného domu)


Dokonči tedy její příběh v maximálním rozsahu jedné a půl A4, v minimálním půl stránky A4. Poslední podtrženou větu opiš a navaž na ni ve svém dovyprávění.

A co se bude hodnotit dnes?

a) pravopis -  i spisovatel by měl ovládat pravidla 0 - 5 bodů

b) originálnost závěru - dodržení návaznosti textu, vysvětlení postoje Anny ke Gilbertovi, ukončení příběhu 0 - 5 bodů

c) dodržení rozsahu, případně čitelnost (pokud byste se rozhodli pro psaní v ruce) 0 - 3 body


Máte čas do dnešní půlnoci. Opět pošlete na e-mail k.vajdikova@zsborsice.cz.

Hodně štěstí milí mladí pomocníci!

© 2021 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz