Povinné informace

Označení a uvozovací text

Obsah položky

1. Název

Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace


2. Důvod a způsob založení

Základní škola zřízená místním samosprávným celkem

Adresa zřizovatele: Obec Boršice, Boršice 7, 687 09 Boršice

3. Organizační struktura


Organizace se skládá ze součástí: 

Základní škola

Školní družina

Školní klub

4. Kontaktní spojení


4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace

Boršice 540

687 09 Boršice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu


Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace

Boršice 540, 687 09 Boršice


4.3 Úřední hodiny

Po, Stř 7:45 – 14:30

4.4 Telefonní čísla

+420 576 514 001; +420 572 501 148

4.5 Čísla faxu4.6 Adresa internetové stránky

http://www.zsborsice.cz


4.7 Adresa e-podatelny

zsborsice@zsborsice.czID datové schránky:

zymmbr6

4.8 Další elektronické adresy
5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 86-3952730207/0100, vedený u KB Uherské Hradiště

6. IČ

75 023 547

7. DIČ

CZ75023547


8. Dokumenty


8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina

Školní vzdělávací program


8.2 Rozpočet

 Rozpočet na rok 2019 schválený zřizovatelem

9. Žádosti o informace

Osobně v kanceláři ředitele, elektronicky na adrese e-podatelny, datovou zprávou


10. Příjem žádostí a dalších podání

Osobně v kanceláři ředitele, elektronicky na adrese e-podatelny, datovou zprávou


11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí lze, podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu, do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, tř. Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín.

12. Formuláře

Žádosti

13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací


Všechny situace, kdy škola rozhoduje o právech a povinnostech dítěte, jsou řešeny ve správním řízení, následovně:

a) zákonný zástupce podá žádost k řediteli školy

b) žádost je zaevidována a je založen spis

c) pokud je žádost úplná, ředitel školy vydá rozhodnutí do 30 dnů

d) pokud není možné vydat rozhodnutí, řízení se přeruší a ředitel školy vyzve žadatele o doplnění podání ve stanovené lhůtě

e) po doplnění žádosti vydá ředitel rozhodnutí

f) pokud není žádost řádně doplněna a není možné rozhodnout, vydá ředitel rozhodnutí o ukončení řízení

14. Předpisy


14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Školní řád

14.2 Vydané právní předpisy15. Úhrady za poskytování informací


15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací


15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16. Licenční smlouvy


16.1 Vzory licenčních smluv16.2 Výhradní licence17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2017/2018

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz