Marodi

Výsledek obrázku pro marodNa této straně najdou marodi to, co jsme dělali daný den ve škole.


2. května 2019

 • ČJ - z U str. 89/5 přepsat do ČJ domácí + nad všechna přídavná jména napsat číslici 2
 •       - malý PS (slovní druhy) str. 7/1, str. 8/2, 4, str. 9/5, 8
 • M - PS str. 22/5
 •      - U str. 83 celá, PS str. 23/4, 5
 • Prv - opakovat na test ryby

3. května 2019

 • ČJ - malý PS str. 9/6, 7   str. 10/9, 10     DÚ: okopírovaný list
 • M - PS str. 36/3, 24/1, 4, 5
 •     - MM str. 11 dodělat, str. 8/16
 • Prv - dva okopírované listy si doplnit + v pondělí test na obojživelníky
 • AJ - U str. 49 písnička + PS str. 49/ 3, 4
 • Písanka - str. 15 
 • Čítanka - str. 124 naučit se na 6. května recitovat zpaměti báseň

6. května 2019

 • ČJ - U str. 90/1, 2    malý PS slovních druhů - str. 12/1, 2
 • M - U str. 84/3    PS str. 24/3    Zítra je geometrie.
 • AJ - U str. 50 + slovíčka 10. lekce 3. hodiny
 • Prv - v pátek test na společné znaky živočichů
 • Písanka - str. 22
 • Sloh - malou plyšovou hračku

7. května 2019

 • ČJ - malý PS str. 13/4, 5 (napsat do sešitu ČJ domácí)    velký PS str. 57/1-4, 6
 • M - U str. 133/1, 2       PS str. 46/2, 3
 • Sloh - popis hračky -do sešitu sloh napsat popis plyšové hračky (dle osnovy v sešitě) + obrázek hračky - na úterý 14. 5.
 • Hv - zkoušení zpěvu písní naučených za 2. pololetí + znalost not c1 - g1
 • Zítra je státní svátek - děti jsou doma.

9. května 2019

 • Čj - U str. 91/2 do Čj školní
 •      - PS str. 58/5
 • M - PS str. 25/2, 5
 •      - U str. 85/7 do M školní

10. května 2019

 • ČJ - PS str. 58/1, 3, 4
 •       - malý PS str. 15/ 1    str. 16/ 2, 3, 4, 5
 • M - PS str. 25/4,   U - str. 86 učili jsme se zaokrouhlování na stovky  86/2 do M domácí   
 • Prv - opakovat na pondělní test - učivo "ptáci"
 • AJ - U str. 50, číst a spojit věty, které patří k daným zvířatům (na folii)
 • Písanka - str. 21

13. května 2019

 • ČJ - PS str. 58/2
 •       - malý PS str. 18/1, 2, 3
 • M - U str. 86/4 do M školní
 •     - PS str. 26/1   
 • AJ - PS str. 50/5, 6
 •       - PS str. 50/7, 8 pouze obrázek    V pátek test z 10. lekce.
 • Prv - ve středu test na savce, býložravci, masožravci
 • Písanka - str. 24/ 9 řádků   Čítanka - str. 126 číst

14. května 2019

 • ČJ - U str. 91, PS str. 59/2    str. 68/2 a, b, c
 • M - PS str. 27/6,         27/1, 2, 4
 •      - U str. 87/1 - 3
 • Sloh - U str. 105
 • Zítra proběhne na naší škole Sbírka na podporu léčby nemocných rakovinou - naše celá třída se zapojí - každý přispěje částkou 20 Kč (uhradím za všechny žáky z třídního fondu).
 • Zítra bude 3. vyučovací hodinu koncert ZUŠ  v hale v Boršicích - děti si nemusí brát věci na hodinu AJ.

15. května 2019

 • ČJ - U str. 106, PS str. 59/3, 5
 • M - PS str. 36/ 1 - 6 dokončit
 •      - MM str. 12/23,24
 • Písanka - str. 23
 • Čítanka - str. 134 - 135

​16. května 2019

 • ČJ - U str. 118/1 do sešitu ČJ školní
 •       - U str. 107/1, 2
 •       - PS str. 69/3
 •       - U str. 107/3 do sešitu ČJ domácí písemně
 • M - PS str. 46/1
 •      - na příští středu přinést metr na měření  

17. května 2019

 • ČJ - U str. 108/4 a,b    malý PS str. 18/4, 19/5, 7
 • M - U str. 87/3, 88/4 ústně    88/5 do sešitu M školní     88/9 na folii     PS str. 27/5
 • AJ - opakovat stále 10. lekci na pondělní test, PS str. 51/8
 • Písanka - str. 20 dopsat

20. května 2019

 • ČJ - slovesné tvary jednoduché a složené U str. 108/5, 6
 • M - U str. 88/6 - 8 na folii
 •      - U str. 105/2, 4 do M školní
 •      - PS str. 35/1, 2, 3, 4
 • AJ - slovíčka 11 lekce -1. hodina - naučit
 •       - U str. 52 + PS str. 52/1
 • Písanka - str. 25
 • Čítanka - str. 128 - 131

21. května 2019

 • ČJ - PS str. 68/1, str. 69/3, 4, 5, str. 72/4
 • M - U str. 106/2, 3 (do M školní), str. 107/5, 6 (do M školní)
 •      - PS str. 35/6
 • Zítra není geometrie, máme aritmetiku (PS + U + sešit M).
 • Zítra během dopoledne proběhne focení tříd. Kdo mi zatím nepřinesl zapsaný počet fotek, přinese mi to zítra zapsané v deníčku. Počet velkých fotek (společná) + počet malých fotek (s kamarády nebo sám).
 • Sloh - U str. 115/1 , na příští úterý si přinést pohlednici - psaní adresy.

Ve čtvrtek 23. 5. pojedeme do Hvězdárny v Brně - sraz v 7:50 před dolní školou, návrat mezi 13:00 - 13:30 k dolní škole. Vstupné i dopravu autobusem uhradím z třídního fondu. Vyučování končí ten den příjezdem ke škole.